Podmínky použití


Podmínky použití (“termíny”)

Poslední aktualizace: 1.09.2019

Přečtěte si prosím tyto podmínky použití (“podmínky”, “podmínky použití”) před použitím internetové stránky www.mega-reklama.com provozované společností Megaevent s.r.o. (“my”, “my” nebo “OUR”).

Váš přístup k této službě a jeho používání jsou podmíněny přijetí a dodržení těchto podmínek. Tyto podmínky platí pro všechny Návštěvníci, uživatelé a další, kteří přistupují k službě nebo ji využívají.

Otevřením nebo použitím Službu, se kterou souhlasíte, že budou těmito podmínkami vázány. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, nebudete pravděpodobně mít přístup ke službě.

Nákupy

Chcete-li zakoupit jakýkoli produkt nebo službu, kterou jste provedli k dispozici prostřednictvím služby (“nákup”), můžete být požádáni o poskytnout některé informace týkající se vašeho nákupu, včetně: vašeho jména, příjmení, e-mail, telefonní číslo a další nezbytné pro zpracování transakce Informace.

Tyto informace budou použity pro provádění transakcí. a bude sdílena s dalšími zúčastněnými společnostmi, jako je kreditní karta/platba zpracovatelská jednotka nebo doručovací služba a nebude převedena do třetí stranu, která se nepodílela na uskutečnění nákupu.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě okamžitě bez předchozího oznámení nebo odpovědnosti z jakéhokoliv důvodu, i bez omezení, pokud porušíte podmínky.

Všechna ustanovení pojmů, která svou povahou mají přežívat ukončení musí přežít ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruk, odškodnění a omezení Odpovědnosti.

Obsah

Naše služba umožňuje vystavovat, propojovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupnit určité informace, text, grafiku, videa nebo jiné materiál (“obsah”) s jedinou podmínkou, která má být zmíněna Megatiket.cz jako zdroj informací. V případě, že se nezmiňujete o naší společnosti, nemají právo propojovat, ukládat nebo provádět jiné manipulace s obsahem Megatiket.cz.

Odkazy na jiné webové stránky Stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové servery třetích stran nebo služby, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Megatiket.cz.

nemá žádnou kontrolu, a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo zvyklosti webových serverů nebo služeb třetích stran. Dále Uznáváte a souhlasíte že nejsme odpovědni ani odpovědni přímo či nepřímo za žádné poškození nebo ztráta způsobená nebo údajně způsobená používáním nebo spoléhání se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby, které jsou k dispozici v jakékoli takových webových serverů nebo služeb.

Změny

Vyhrazujeme si podle vlastního uvážení právo změnit nebo Tyto podmínky kdykoli nahradit. Pokud je revize podstatná, pokusíme se před vstupem nových termínů uveďte alespoň 30 dní předem. Co představuje podstatnou změnu, se určí podle našeho uvážení.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy týkající se těchto termínů, kontaktujte prosím Nás.